تمام نگاه کارخانه

تمام کارخانه 


کارگاه محصولات لولا توتی

Tutti Hinge Product Workshop.jpg


کارگاه محصولات اسلاید توتی

Tutti Slide Product Workshop.jpg


کارگاه سیستم درب کشویی توتی

Tutti Sliding Door Hardware Workshop.jpg


کارگاه محصولات بافر فلزی توتی

Tutti Soft Buffer Workshop.jpg


کارگاه تزریق توتی

Tutti Injection Workshop.jpg


کلیه کارگاه های مهر زنی

Tutti Stamping Workshop 2.jpg


مدیریت تمام قالب ها

Tutti Molds Management.jpg
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی