زمان تحویل و مدت پرداخت شما چیست؟

به طور معمول زمان تولید ما می تواند 45 - 60 روز از زمان تایید سفارش باشد. مدت پرداخت می تواند 30٪ سپرده و موجودی قبل از حمل و نقل یا L/C در دید یا دیگران با توجه به وضعیت واقعی باشد.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی