گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه

  • خرید گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه قیمت,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه مارک های,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه سازنده,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه نقل قول,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه شرکت,
  • خرید گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه قیمت,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه مارک های,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه سازنده,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه نقل قول,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه شرکت,
  • خرید گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه قیمت,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه مارک های,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه سازنده,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه نقل قول,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه شرکت,
  • خرید گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه قیمت,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه مارک های,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه سازنده,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه نقل قول,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه شرکت,
  • خرید گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه قیمت,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه مارک های,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه سازنده,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه نقل قول,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه شرکت,
  • خرید گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه قیمت,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه مارک های,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه سازنده,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه نقل قول,گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه شرکت,
گیره دو طرفه 155 درجه روی لولای نزدیک آشپزخانه
  • H96

محصول: گیره دو طرفه 120 درجه روی لولای نرم بسته.
درجه باز شدن: 155 درجه
قطر لیوان لولا: 35 میلی متر.
ارتفاع فنجان لولا: 11.5 میلی متر.
فاصله سوراخ فنجان: 45/48/52 میلی متر در دسترس است.

گیره 155 درجه دو طرفه روی لولای بسته شدن نرم

لولای آشپزخانه با گیره دو طرفه 155 درجه همه H96 یکی از لولاهای با زاویه بزرگ است، با ساختاری خاص، صفحه نصب را می توان به سرعت جدا کرد و هنگامی که درها در شرف بسته شدن هستند، دمپر کار می کند.

لولا را می توان روی درب کابینت آشپزخانه، درب کمد، درب کمد و ... استفاده کرد.

با درجه باز شدن 155 درجه، این لولا می تواند نیروی بیش از حد کاربر را تحمل کند یا بیش از حد به بیرون رانده شود.

لولا تمام الزامات نصب، از جمله روکش کامل، نیم روکش و درب داخلی را برآورده می کند.


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی

close left right