لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری

  • خرید لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری قیمت,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری مارک های,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری سازنده,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری نقل قول,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری شرکت,
  • خرید لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری قیمت,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری مارک های,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری سازنده,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری نقل قول,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری شرکت,
  • خرید لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری قیمت,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری مارک های,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری سازنده,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری نقل قول,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری شرکت,
  • خرید لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری قیمت,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری مارک های,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری سازنده,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری نقل قول,لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری شرکت,
لولای کابینت آشپزخانه با بسته شدن نرم مینی 26 میلی متری
  • H51

درجه افتتاحیه: 95 درجه
قطر فنجان لولا: 26 میلی متر
ارتفاع فنجان لولا: 10 میلی متر
فاصله سوراخ فنجان: 32mm/38mm
ابعاد درب 3-6 میلی متر
محدوده ضخامت درب: 12-18 میلی متر

26 میلیمتر مینی - نرم - بسته - آشپزخانه - کابینت - لولا


mini hinge

26 mm kitchen hinge

soft closing kitchen cabinet hinge


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی

close left right