کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی

  • خرید کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی قیمت,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی مارک های,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی سازنده,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی نقل قول,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی شرکت,
  • خرید کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی قیمت,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی مارک های,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی سازنده,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی نقل قول,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی شرکت,
  • خرید کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی قیمت,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی مارک های,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی سازنده,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی نقل قول,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی شرکت,
  • خرید کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی قیمت,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی مارک های,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی سازنده,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی نقل قول,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی شرکت,
  • خرید کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی قیمت,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی مارک های,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی سازنده,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی نقل قول,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی شرکت,
  • خرید کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی قیمت,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی مارک های,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی سازنده,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی نقل قول,کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی شرکت,
کشوی داخلی کشو دو دیواری با تنظیم دو بعدی
  • S80-داخلی

کشو دوجداره (داخلی) با تنظیم دو بعدی
طول: 270-550 میلی متر.
ظرفیت بارگیری: 35 کیلوگرم.
ارتفاع دو طرف کشو: 81 میلی متر.

کشو دوجداره (داخلی) با تنظیم دو بعدی

جعبه پشت سر هم یک سیستم کشو دو جداره سنتی است، شما فقط باید پانل جلو، پشت و پایین را آماده کنید، بسیار انعطاف پذیر برای رفع نیازهای مشتریان.

جعبه پشت سر هم سفید و نقره‌ای همه S80 می‌تواند با انواع طرح‌های مبلمان مناسب باشد، چه کابینت‌های شما به سبک روشن یا تیره باشند. 

کشو جعبه فلزی دارای تنظیم دو بعدی است: بالا و پایین 2 میلی متر، چپ و راست 1 میلی متر.

شروع به تعویض کشوی چوبی قدیمی خود با جعبه پشت سر هم همه کنید، خانه خود را منحصر به فرد و زیبا کنید.


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی

close left right